U pripremi

U pripremi Rebronjinih Balkan best:

  1. Trening centara u hotelskim restoranima u trajanju od godinu dana;
  2. Dualnih državnih karijernih ugostiteljskih škola u trajanju od tri godine;
  3. Koledža za kuhinjski & restoranski menadžment, pri univerzitetima, u trajanju od dve godine;
  4. Balkanskih kulinarskih instituta, u Beogradu, u hotelu „Palas”, i u Novom Pazaru, pri budućem Naučno-istraživačkom centru, kao krovnih institucija na Zapadnom Balkanu.

Teoretski deo za samoučenje:
Početak sa udžbenicima od prve do desete knjige.

Napomena:
Od teoretskog dela samoučenja se počinje i može da se naučiti 20% potrebnog znanja.

Od video prezentacije korektnog načina rada sa kulinarskog instituta Amerike (www.ciachef.edu) , čiji smo mi sledbenici, sa programom prilagođenom Zapadnom Balkanu, i korišćenjem lokalno proizvedenih sirovina, vakuum upakovanih porcijaša svežeg junećeg, jagnjećeg i pilećeg mesa, korišćenjem američke tehnologije,  se može naučiti 30% potrebnog znanja i samo kroz praksu ostalih 50% odsto potrebnog znanja.

Praksa, praksa i samo praksa čini majstora! Minimum 2.000 sati prakse na svim pozicijama (jedna godina). A da bi se pojavio genije u vama potrebno je 10.000 sati prakse (pet godina) pa, ko voli, bujrum i/ili nek izvoli.